SÖK ÖVERSÄTTARE
Fritext
Översätter från
till


Kalendarium

6 mars

Styrelsemöte.

 

15 mars

Sista datum att föreslå nya styrelseledamöter till ÖC:s valberedning.

 

16 april

Styrelsemöte.

 

20 april

ÖC besöker översättarutbildningen på Akademin Valand i Göteborg.

 

24 april

Kväll för Förlagsklubbens medlemmar på ÖC-kansliet med Ferrante-översättaren Johanna Hedenberg som gäst.

 

8 maj

ÖC besöker Tolk- och översättarinstitutet i Stockholm.

 

28 maj

Årsmöte med samkväm och föreläsning av Johanna Haegerström, förläggare för utländsk litteratur på Bonniers.

 

1 juni

Avslutning för Översättarcentrums mentorprogram på Författarförbundet.


26-29 september

Rum för översättning på Bokmässan i Göteborg, ÖC samarrangerar.

ÖC på besök

Översättarcentrum besöker kontinuerligt landets översättarutbildningar för att informera om sin verksamhet. Under 2016 gästade vi Uppsala, Göteborg, Stockholm och Lund. Under 2017 besökte vi översättarutbildningen i Växjö. Hör gärna av dig till oss om du vill att vi ska komma till din utbildning.