SÖK ÖVERSÄTTARE
Fritext
Översätter från
till


Information med anledning av coronautbrottet

 

Nya a-kasseregler på gång

Regeringen tillkännagav igår (30 mars 2020) ytterligare förslag på lättnader i a-kassereglerna.

Om du anmäler dig till en a-kassa SENAST IDAG 31 MARS räknas hela mars månad som kvalificeringstid, vilket betyder att du kan ha rätt till a-kassa till början av sommaren.

Mer information om hur de nya reglerna föreslås att se ut, samt länkar till förslag på a-kassor hittar du här: 

https://forfattarforbundet.se/forfattarforbundet-uppmanar-sina-medlemmar-att-ga-med-i-a-kassan/

Översättarcentrum uppmanar alla medlemmar att genast gå med en a-kassa. Även om reglerna rent formellt är på förslagsnivå bedömer vi det som ytterst sannolikt att de kommer att klubbas igenom, troligtvis redan innan påsk.

 

***

 

Klargörande kring sänkta arbetsgivaravgifter

Det har uppstått frågor angående de ändrade reglerna kring arbetsgivaravgifter. Vissa översättare har undrat om detta innebär att man inte längre ska lägga på sociala avgifter på sina fakturor. Svaret är att man ska fortsätta fakturera som vanligt, det vill säga man ska INTE ta bort sociala avgifter från fakturan.

Reduktionen av arbetareavgiften är en lättnad för att möjliggöra för uppdragsgivare (t.ex förlag) att fortsätta ge uppdrag till utövare (t.ex översättare), och för utövare som ofta själva är egenföretagare att få en lättnad i sin egen verksamhet.

Det innebär konkret att en översättare som har ett uppdrag ska fortsätta fakturera som vanligt, men att förlagen får det lättare i sin tur att driva sin verksamhet genom sänkta avgifter för upp till 30 anställda.

För en översättare som arbetar genom/fakturerar från ett eget aktiebolag kommer åtgärden innebära en sänkt arbetsgivaravgift när hen tar ut lön från sitt aktiebolag (som ju formellt är hens arbetsgivare).

För den som har enskild firma är det aningen mer oklart, men ÖC tolkar det som att det då handlar om en reduktion vid deklarationen. Vi återkommer med mer information kring detta när det klarnat!

Här kan den som vill läsa mer om de sänkta arbetsgivaravgifterna:

https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/skatter/samladinformationforforetagmedanledningavcoronaviruset.4.1c68351d170ce554527537.html

https://driva-eget.se/nyheter/sankta-arbetsgivaravgifter-och-lanegaranti-i-corona-paketet-for-sma-foretag/

 

 

***

 

 

För företagare som påverkas av coronautbrottet

Konstnärsnämnden har uppdaterat sin Konstnärsguiden med information och råd med anledning av covid-19.

Följ oss på Facebook!

Du vet väl att Översättarcentrum också har en sida på Facebook där vi kommunicerar med omvärlden och lägger ut information för alla som är intresserade av litterär översättning. Klicka på länken nedan för att komma till sidan.