SÖK ÖVERSÄTTARE
Fritext
Översätter från
till


ÖC:s mentorprogram

Mentorprogrammet startades av Översättarcentrum under 2017 och löpte över ett års tid. I programmet deltog tio litterära översättare – fem adepter och fem mentorer från hela landet. Efter en inledande heldagsträff på Författarförbundet träffades översättarna i par ungefär en gång i månaden. Syftet var att det ömsesidiga utbytet skulle få både adepter och mentorer att växa som yrkesmänniskor. Programmet avslutades med ytterligare en heldag, fylld av inspiration och föreläsningar.

 

Föreläsare på avslutningsträffen:

Anna Gustafsson Chen, översättare och förläggare

Maiping Chen, författare och förläggare

Johan Söderbäck, frilansande redaktör

Lisa Lindberg, översättare och förläggare

Ludvig Berggren,  översättarombud, Sveriges Författarförbund

 

Översättarcentrum planerar att hålla nästa mentorprogram 2020-2021. För att delta som adept krävs medlemskap (fullvärdigt eller intressemedlem) i Översättarcentrum.

 

 

 

 

 

 

 

ÖC på Instagram

Följ Översättarcentrum på Instagram! Där får du veta mer om hur det är att vara litterär översättare under hashtaggarna #översättarensvardag och #översättarensskrivbord