SÖK ÖVERSÄTTARE
Fritext
Översätter från
till


Resultat av coronaenkät 2021


Nedan följer en sammanfattning av ÖC:s uppföljande enkät om coronakrisens påverkan på litterära översättares inkomstnivåer (maj 2021). 56 ÖC-medlemmar svarade på enkäten.

 

27 procent bedömer att deras inkomster av litterär översättning under 2020 var lägre eller betydligt lägre.

 

44 procent bedömer att deras kommande inkomster av litterär översättning under 2021 jämfört med tidigare år kommer att vara lägre eller betydligt lägre.

 

25 procent bedömer att förändringarna av inkomstnivåer under 2020 och 2021 i hög eller mycket hög grad har med coronakrisen att göra.

 

7 procent har fått litterära översättningsuppdrag inställda en eller flera gånger med hänvisning till coronakrisen.

 

42 procent har fått andra uppdrag inom litteraturområdet (t ex framträdanden, föreläsningar och undervisning) inställda en eller flera gånger med hänvisning till coronakrisen.

 

29 procent ser sämre ekonomiska utsikter som litterär översättare under hösten 2021. 53 procent betraktar utsikterna som likvärdiga.

 

31 procent bedömer regeringens insatser för att motverka coronakrisens ekonomiska effekter i relation till deras verksamhet som litterär översättare som otillräckliga eller mycket otillräckliga. 46 procent anser att insatserna varken är tillräckliga eller otillräckliga.

 

På frågan hur ÖC har hanterat krisen lyfter flera fram att de tycker om Zoom-samtalen som anordnas och att ÖC har gjort vad man kan av situationen.

 

I det fria kommentarsfältet lyfter flera medlemmar fram att inkomsterna 2020 är baserade på uppdrag som bokades in innan krisen. Och att de märker att nya uppdrag i nuläget är små. Några ser en ökad andel fackboksuppdrag.