SÖK ÖVERSÄTTARE
Fritext
Översätter från
till


Resultat av ÖC:s coronaenkät
Nedan följer en sammanfattning av ÖC:s enkät om coronakrisens påverkan på litterära översättares inkomstnivåer (maj 2020). 65 ÖC-medlemmar svarade på enkäten.

 

38 procent bedömer att deras inkomster av litterär översättning under februari–maj 2020 kommer att vara lägre eller betydligt lägre jämfört med samma period förra året.

 

47 procent bedömer att deras inkomster av litterär översättning under juni–december 2020 kommer att vara lägre eller betydligt lägre jämfört med samma period förra året.

 

15 procent har varit med om att litterära översättningsuppdrag har ställts in med hänvisning till coronakrisen.

 

35 procent har varit med om att andra uppdrag inom litteraturområdet (exempelvis framträdanden, föreläsningar och undervisning) har ställts in med hänvisning till coronakrisen.

 

23 procent ser sämre utsikter som litterär översättare under 2021 än under 2020, medan 63 procent betraktar utsikterna som likvärdiga.

 

56 procent bedömer regeringens insatser för att motverka coronakrisens ekonomiska effekter i relation till deras verksamhet som litterär översättare som varken tillräcklig eller otillräcklig. 30 procent anser att insatserna är otillräckliga eller mycket otillräckliga.

 

I det fria kommentarsfältet lyfter flera medlemmar frågan om stöd till enskilda firmor som ett sätt att nå många översättare samt att näringsidkare med enskild firma redan innan coronakrisen var missgynnade i trygghetssystemen.

 

Flera medlemmar anser att coronakrisens effekter för litterära översättare kommer att synas tydligare längre fram, då förlag kanske kommer att dra ner på utgivningen eller gå i konkurs.

 

Ytterligare andra tar upp att många översättare är beroende av andra extrajobb inom andra branscher för att försörja sig. Flera medlemmar uppger att coronakrisen har slagit hårdare inom dessa andra branscher, vilket i förlängningen påverkar deras verksamhet som litterära översättare.

Följ oss på Facebook!

Du vet väl att Översättarcentrum också har en sida på Facebook där vi kommunicerar med omvärlden och lägger ut information för alla som är intresserade av litterär översättning. Klicka på länken nedan för att komma till sidan.