SÖK ÖVERSÄTTARE
Fritext
Översätter från
till


Rum för översättning-podden

Rum för översättning-podden produceras av Översättarcentrum i samarbete med Översättarsektionen inom Författarförbundet. Här kan man höra inspelningar av samtal om översättning från bland annat det årliga arrangemanget Rum för översättning på Bokmässan i Göteborg.

 

Klicka här för att lyssna på podden.

 

Översättarcentrum (ÖC) är en ideell förening för skönlitterära och facklitterära översättare. Vi förmedlar kvalificerade översättare från en rad olika språk och inom vitt skilda områden. Utöver att förmedla översättningsuppdrag arrangerar vi seminarier, uppläsningar och kurser.

 

Översättarsektionen är en av fyra sektioner inom Sveriges Författarförbund (SFF). Sektionen har cirka 600 medlemmar och arbetar fackligt för Sveriges litterära översättare. De arrangerar också kurser, medlemsmöten och olika aktiviteter för att sprida kunskap om vad litterär översättning är och om översättarnas betydelse.

Följ oss på Facebook!

Du vet väl att Översättarcentrum också har en sida på Facebook där vi kommunicerar med omvärlden och lägger ut information för alla som är intresserade av litterär översättning. Klicka på länken nedan för att komma till sidan.