SÖK ÖVERSÄTTARE
Fritext
Översätter från
till


Översättarutbildningar

Göteborgs universitet:

 

Konstnärligt magisterprogram i litterär översättning – tvåårigt magisterprogram på halvfart vid Akademin Valand som riktar sig främst till dig som har påbörjat en bana som litterär översättare. Under 2016–2018 med arbetar man med översättning från engelska respektive spanska till svenska.


Översättarprogrammet – tvåårigt masterprogram, främst facköversättning. Källspråk är engelska samt något av följande språk: arabiska, danska, franska, kinesiska, japanska, ryska, spanska eller tyska. Målspråket för översättningen är oavsett källspråk alltid svenska.

 

 

Stockholms universitet:

 

Kandidatprogram i språk och översättning – treårigt program vid Tolk- och översättarinstitutet (TÖI), främst facköversättning. Språkinriktningar: engelska, finska, franska, italienska, lettiska, litauiska, nederländska, polska, portugisiska, ryska, spanska, tjeckiska och tyska.

 

Masterprogram i översättning – tvåårigt program vid TÖI som ger behörighet för forskarutbildning i översättningsvetenskap eller andra språkvetenskapliga ämnen, samt yrkesverksamhet inom översättning. Källspråk höstterminen 2017: engelska, franska, nederländska, spanska och tyska.

 

TÖI har även fristående kurser i översättning från och till svenska. Främst facktexter.

 

 

Lunds universitet:

 

Översättarutbildningen – ett- eller tvåårigt masterprogram i översättning. Hösten 2017 ges utbildningen med antagning i källspråken engelska, franska och spanska. Kursstarten 2018 planeras följande källspråk: engelska, ryska och tyska.

 

 

Linnéuniversitetet:
Ettårigt magisterprogram i facköversättning – distansutbildning på helfart eller halvfart.  Källspråk: engelska, franska eller tyska. Även enskilda distanskurser i översättning.
Vill du ha besök av oss?

Översättarcentrum besöker regelbundet landets översättarutbildningar och informerar om vår verksamhet och om översättaryrket. I vår har vi varit i Uppsala, Stockholm och Lund. Kontakta oss om du vill att vi skall besöka din utbildning!