SÖK ÖVERSÄTTARE
Fritext
Översätter från
till


Arvoden

Översättarcentrum är en medlemsorganisation som förmedlar kontakt med översättare. Det innebär att vi inte ger några offerter eller arvodesrekommendationer. I stället kommer uppdragsgivare och översättare överens om arvode oberoende av oss. På Författarförbundets översättarsektions hemsida hittar du information om aktuella arvodesnivåer och kan även ladda ner standardavtal.

Har du hittat en översättare genom ÖC?

Hör gärna av dig till oss på uppdrag@oversattarcentrum.se och meddela oss. Det är värdefull information för oss och ligger till grund för våra anslag.