SÖK ÖVERSÄTTARE
Fritext
Översätter från
till


Översättarcentrums styrelse

Ordinarie ledamöter:

 

Ersätt [at] med @ i e-postadressen när du vill skicka e-post till mottagaren!

 

Olov Hyllienmark (ordförande)

hyllienmark[at]gmail.com

 

Lars Ahlström

l_ahlstrom[at]bredband.net

 

Svante Skoglund

svantealbert[at]hotmail.com

 

Laura Koskela

info[at]runord.se

 

Mia Ruthman

mia[at]ruthman.se

 

 

Suppleanter:

 

Teng-Chian Kuo

timtjenko[at]gmail.com

 

Öyvind Vågen

oyvindvagen[at]gmail.com

 

 

Interna revisorer:

 

Cajsa Mitchell

cajsa.mitchell[at]telia.com

 

Pär Svensson

par.svensson[at]alfa.telenordia.se

 

 

Extern revisor:

 

Jan Gustafsson

 

 

Valberedning:

 

Gösta Svenn

gosta[at]svenn.nu

 

Kristina Ekelund

kristina.ek2[at]comhem.se

Kontakta oss

Vill du få svar på frågor, medlemsservice eller på annat sätt kontakta oss, vänd dig direkt till kansliet. Du hittar kontaktuppgifter under menyvalet "Kansli".