SÖK ÖVERSÄTTARE
Fritext
Översätter från
till


Intressemedlemskap

Personer som utexaminerats från översättarutbildning på högskolenivå kan beviljas intressemedlemskap. Kursintyg skall då uppvisas vid ansökningstillfället. Intressemedlemskap ger dock inte medlemmen tillgång till ÖC:s uppdragsförmedling eller en egen hemsida i ÖC:s portal. För detta krävs att medlemskapet uppgraderats i enlighet med ordinarie invalskriterier.

 

En intressemedlem betalar 150 kronor per år i medlemsavgift. Inträdesavgiften, som alla ordinarie medlemmar betalar, skjuts upp till den dag intressemedlemmen ansöker om ordinarie medlemskap.

 

I intressemedlemskapet ingår en prenumeration på vår tidskrift Med andra ord, inbjudningar till våra seminarier och kurser samt möjlighet att ringa kansliet för att få svar på frågor kring översättning, avtal och branschen generellt.

AKTUELLT
2018-04-18
Hur är det att översätta facklitterärt?

Nu kan du lyssna på ett samtal om facklitterär översättning med Henrik Gundenäs och Nils-Aage Larsson. Klicka här för att komma till samtalet.

2018-03-26
Med andra ords vårnummer ute nu! Läs mer och beställ här:
 


2018-03-07
Lyssna på ett samtal om barnboksöversättning

Nu kan du lyssna på ett inspelat samtal mellan översättarna Elin Svahn, Annakarin Thorburn och Anna Gustafsson Chen om att översätta för liten. Klicka här för att komma till samtalet.