SÖK ÖVERSÄTTARE
Fritext
Översätter från
till


Hillevi Hellberg

Översätter fack- och skönlitteratur från franska till svenska. Jag har en fil. kand. i litteraturvetenskap och har även läst ämnet på masternivå vid Uppsala universitet. Utöver litteraturvetenskapen har jag läst blandade kurser inom humaniora, bl. a. historia och idéhistoria. Uppvuxen i Belgien och Sverige, i hemmet talades både franska och svenska. Under studietiden har jag sedan också varit bosatt i Paris.   Mitt första större översättningsarbete (inklusive kommentarer och förord), Charles Baudelaires Arma Belgien där också diktsamlingen Amœnitates Belgicæ ingick, utkom i april 2012. Jag har även sedan tidigare översatt ett par kortare texter för kulturtidskriften Aorta och Drottningholms Slottsteater.  
Urval av översatta boktitlar
Om dandyismen - Jules Barbey d'Aurevilly
Alastor Press, 2014

Om Gustave Moreaus mystiska landskap - Marcel Proust
Alastor Press, 2014

Salome - Oscar Wilde
Alastor Press, 2014

Färger - Remy de Gourmont
Alastor Press, 2013

Arma Belgien - Charles Baudelaire
Alastor Press, 2012

Kontaktuppgifter

Långholmsgatan 13
117 33 Stockholm
Sverige
hillevi.hellberg[a]gmail... hillevi.hellberg@gmail.com
073-702 46 10


Språkkombinationer:
Franska till Svenska
Har erfarenhet av:
Lyrik
Dramatik
Essäer
Memoarer & biografier
Redaktörsuppdrag
Lektörsuppdrag
Föreläsningar
Intresserad av:
Romaner
Deckare
Barn & ungdom
SF & Fantasy
Sagor & sägner
Historia
Kulturhistoria
Litteraturvetenskap
Filosofi
Idéhistoria