SÖK ÖVERSÄTTARE
Fritext
Översätter från
till


Karin Ashing

Jag har arbetat med översättning, främst från engelska till svenska,  i hela mitt yrkesverksamma liv, först i 20 år som sekreterare/översättare i en firma med brittiska ägare och sedan 1998 som frilansande översättare i mitt eget företag. De huvudämnen jag arbetat med som facköversättare är ledarskap, pedagogik, ekonomi, datorer & IT, elektronik och teknik.   Jag är diplomerad översättare och fil. mag. i engelska, Lunds universitet.   Jag tycker att texter som behandlar pedagogik, livskunskap och nytänkande inom både den privata sfären och i samhället i stort är otroligt stimulerande och roliga att arbeta med, vilket återspeglas i de böcker jag översatt.   Jag är medlem och aktiv i SFÖ, Sveriges Facköversättarförening, där jag varit styrelseledamot i åtta år, varav fyra som ordförande. På fritiden arbetar jag också aktivt inom Rädda Barnen.
Urval av översatta boktitlar
10 förhållningssätt för framgångsrik undervisning - John Hattie, Klaus Zierer
Natur & Kultur, 2019

Feedback: så återkopplar du i klassrummet - John Hattie, Shirley Clarke
Natur & Kultur, 2019

Framgångsrik undervisning i literacy - Douglas Fisher, Nancy Frey, John Hattie
Natur & Kultur, 2018

Nyckeltexter i utbildningsvetenskap - Red. Eva Hartell, Sara Hjelm, Per Kornhall
Natur & Kultur, 2018

Flip the System - Förändra skolan från grunden - Per Kornhall, Jelmer Eves, René Kneyber
Studentlitteratur, 2017

Mångfald i skolan - David Mitchell
Natur & Kultur, 2017

Framgångsrik undervisning i matematik - John Hattie, Douglas Fisher, Nancy Frey
Natur & Kultur, 2017

Data och Goliat - dold datainsamling och makten över världen - Bruce Schneier
Daidalos, 2016

Att leda lärares lärande - Dylan Wiliam
Natur & Kultur, 2016

Mindset - du blir vad du tänker - Carol S. Dweck
Natur & Kultur, 2015

80/20-regeln - Hemligheten med att uppnå mer med mindre - Richard Koch
Liber, 2015

Inkludering i skolan - undervisningsstrategier som fungerar - David Mitchell
Natur & Kultur, 2015

Synligt lärande, syntes 800 metaanalyser - John Hattie
Natur & Kultur, 2014

Det högkänsliga barnet - Elaine N Aron
Egia förlag, 2014

Sinnenas Ekologi - David Abram
Litteraturhuset, 2013

Utmanande undervisning i klassrummet - James Nottingham
Natur & Kultur, 2013

No Fear: Ledarskap i en tid av digitala cowboys - Pekka A. Viljakainen, Mark Mueller-Eberstein
Liber, 2012

Synligt lärande för lärare - John Hattie
Natur & Kultur, 2012

Ledarskapets sanningar - James M Kouzes och Barry Z Posner
Liber, 2011

Kaos!: leda företag i turbulenta tider - Philip Kotler, John A. Caslione
Liber, 2010

Nå fram: Kommunicera med pesoner i försvarsställning - Bob Smith
Liber, 2010

En helt ny värld - Daniel H. Pink
Litteraturhuset, 2009

Rätten till liv i det globala Indien - Parul Sharma
Liber, 2009

Motivera dina medarbetare - Alexander Hiam
Liber, 2006

Fenomenet Ikea - Elen Lewis
Liber, 2005

Att lyfta ett varumärke - Matt Haig
Liber, 2005

Se med öppet sinne - Anthony De Mello
Litteraturhuset, 2005

Att sänka ett varumärke - Matt Haig
Liber, 2005

Kontaktuppgifter
Ashing Translation
Carl Gustafs väg 42
214 21 Malmö
Sverige
karin.ashing[a]ashing-tr... karin.ashing@ashing-translation.com

070-4156433
www.ashing-translation.com
Språkkombinationer:
Engelska till Svenska
Har erfarenhet av:
Ekonomi
Management
Pedagogik
Datorer & IT
Elektronik
Kurslitteratur
Instruktionsböcker
Intresserad av:
Romaner
Barn & ungdom
Kulturhistoria
Religion
Filosofi
Juridik
Mänskliga rättigheter
Beteendevetenskap
Psykologi
Parapsykologi
Redigering
Korrekturläsning