SÖK ÖVERSÄTTARE
Fritext
Översätter från
till


Gunnar Gällmo

Verksam som litterär översättare sedan 1970; hittills drygt 150 titlar - se www.kb.se!
Urval av översatta boktitlar
Fallet Charles Dexter Ward - H. P. Lovecraft
Vertigo, 2008

Suttanipata: Uragavagga -
Lulu, 2008

Khuddakapatha - den korta texten -
Lulu, 2006

Dhammapada -
Lulu, 2006

Kes falken - Barry Hines
Arbetarkultur, 1989

Drömmarnas guld-Flydda tiders jord-Solens tårar - José María Merino
Arbetarkultur, 1988

Nelson Mandela - Mary Benson
Alfabeta, 1986

En bit av min själ följde med honom - Winnie Mandela
Alfabeta, 1985

Inverterad värld - Christopher Priest
Nybloms, 1985

Taoismen - Jean C. Cooper
Wahlström och Widstrand, 1983

Herremakt och folklig kultur - E. P. Thompson
Författarförlaget, 1983

Fysikens Tao - Fritjof Capra
Korpen, 1981

Romanen om Helge Hauge - Truls Öra
Federativs, 1981

Nattfrost - Zdenek Mlynar
Ordfront, 1980

Glastornet - Robert A. Silverberg
Plus, 1980

Buddhas stora meditationstal - Ur den buddhistiska palikanon
Buddhasasanaförlaget, 1980

Den största staden - Bob Shaw
Delta, 1980

De var som människor - Clifford D. Simak
Delta, 1979

Ge plats! Ge plats!, - Harry Harrison
Delta, 1979

De andra robotarna - Isaac Asimov
Delta, 1979

Vilse i universum - Robert A. Heinlein
Delta, 1979

En främmande hetta - Michael Moorcock
Delta, 1979

Stjärnskaparen - Olaf Stapledon
Delta, 1978

Munken - Matthew G. Lewis
Delta, 1978

Vrånghetens demon - Edgar Allan Poe
Delta, 1978

Bortom universum - Clifford D. Simak
Delta, 1978

Exilplaneten - Ursula K. Leguin
Delta, 1978

Buddhas tal till Sigala - Ur den buddhistiska palikanon
Buddhasasanaförlaget, 1977

Ring runt solen - Clifford D. Simak
Delta, 1977

Stålråttan slår till - Harry Harrison
Delta, 1977

Buddhas tal till Kalamafolket - Talet om rätt syn - Ur den buddhistiska palikanon
Buddhasasanaförlaget, 1976

Shevek - Ursula K. Leguin
Hemmets Journal, 1976

Porten till stjärnorna - Clifford D. Simak
Delta, 1976

Websters värfld - Clifford D. Simak
Delta, 1974

-


-


Kontaktuppgifter

Tensta Allé 12
163 64 SPÅNGA
Sverige
gunnargallmo[a]yahoo.se gunnargallmo@yahoo.se
08-760 53 63
073-904 95 96
metrobloggen.se/esperanto
Språkkombinationer:
Danska till Svenska
Engelska till Svenska
Esperanto till Svenska
Franska till Svenska
Italienska till Svenska
Nederländska till Svenska
Norska till Svenska
Spanska till Svenska
Svenska till Esperanto
Tyska till Svenska
Har erfarenhet av:
Romaner
Deckare
Barn & ungdom
Dramatik
SF & Fantasy
Essäer
Sagor & sägner
Memoarer & biografier
Historia
Kulturhistoria
Religion
Filosofi
Idéhistoria
Mänskliga rättigheter
Turism
Sex & samlevnad
Musik
Meditation
Tidningsartiklar
Uppslagsverk
Lektörsuppdrag
Korrekturläsning
Intresserad av: