SÖK ÖVERSÄTTARE
Fritext
Översätter från
till


Lars W Freij
Specialområden: skönlitteratur; även lyrik; dramatik; psykologi och filosofi; biografier, reseskildringar.   Examina och relevant yrkesverksamhet m.m.: Fil.mag i engelska och tyska med obligatorisk pedagogik (lärarhögskola). Fil. doktor och docent i Tyska. Handledare i Litterär översättning vid Södertörns högskola 1999-2005. Tidigare kvalitetsgranskare för Sveriges Författarfond. Textredigering och korrekturläsning. Svenska Akademiens översättarpris 1999. Översätter från tyska sedan 1960-talet (jfr kommenterat urval nedan). Bokdebut med G. Grass, Hundår (1965); har även översatt samme författares Nobelföreläsning. Från engelska först: B. Allen, Stor vit galning (1987).  Har även översatt teaterpjäser från tyska (Kroetz, Enzensberger och Brussig för scenen och sex hörspel för Sveriges Radio.  Ett flertal texter om bildkonst, främst för Moderna Museet. Många tidskrifts- och tidningsbidrag, egna och i översättning. Lakunerna i nedanstående verkförteckning har sin grund i full tjänst som lärare. 


Urval av översatta boktitlar
Lådan - Günter Grass
Bonniers, 2011

Nattåg till Lissabon - Pascal Mercier
Bonniers, 2009

Samlade skrifter, band X: Samhälle och religion - Sigmund Freud
Natur och Kultur, 2008

När man skalar lök - Günter Grass
Bonniers, 2007

Världens mått - Daniel Kehlmann
Bonniers, 2007

Kärlekens mörka sida - Rafik Schami
Bonniers, 2007

Mumbo Jumbo - Francis Wheen
Norstedts, 2005

Krabbans gång - Günter Grass
Bonniers, 2003

Samlade skrifter VIII: Psykoanalysens teknik - Sigmund Freud
Natur och Kultur, 2002

Den unge Törless förvillelser - Robert Musil
Bonniers 1969, Lind och Co. , 2001

Eduards hemkomst - Peter Schneider
Norstedts, 2001

Mitt århundrade - Günter Grass
Bonniers, 2000

Mannen utan egenskaper, vol. 4 - Robert Musil
Bonniers, 1998

En invecklad historia - Günter Grass
Bonniers, 1997

Scenbyten - Milos Forman (i samarbete med Jan Novak)
Norstedts, 1995

Om uppfostran - Martin Buber
Dualis, 1993

Sömnens broder - Robert Schneider
Bonniers/Alba, 1993

Ett barn - Thomas Bernhard
Bonniers/Alba, 1990

Andhämtningen - Thomas Bernhard
Bonniers/Alba, 1988

Sömnlösa dagar - Jurek Becker
Norstedts, 1980

Hundår - Günter Grass
Bonniers, 1965

-


-


-


Kontaktuppgifter
i eget namn
Krokaviksvägen 26
429 41 Särö
Sverige
lars.w.freij[a]telia.com lars.w.freij@telia.com
031-93 56 47
0709 - 83 12 63, 0767-905317

Språkkombinationer:
Engelska till Svenska
Tyska till Svenska
Har erfarenhet av:
Romaner
Lyrik
Dramatik
Essäer
Memoarer & biografier
Religion
Filosofi
Psykologi
Reseböcker
Konst
Teater
Tidningsartiklar
Film & TV-textning
Redigering
Lektörsuppdrag
Intresserad av:
Historia
Kulturhistoria
Litteraturvetenskap
Språkvetenskap
Idéhistoria
Mänskliga rättigheter
Geografi
Film
Musik
Uppslagsverk
Aforismer & citat
Redaktörsuppdrag