SÖK ÖVERSÄTTARE
Fritext
Översätter från
till


NORNE

Översättarcentrum ingår i det nordiska nätverket NORNE. Det är en treårig seminarieverksamhet som bedriver kompetensuppbyggnad, erfarenhetsutbyte och gemensamt lärande för de deltagande översättarorganisationerna med avseende på upphovsrättsfrågor, organisationsbyggande och marknadsföring och profilering. I nätverket ingår även Dansk Oversætterforbund (Danmark), Finlands översättar- och tolkförbund (Finland), Norsk Oversetterforening (Norge), Sveriges Författarförbund, Översättarsektionen (Sverige) ochThe Icelandic Association of Translators and Interpreters (Island).

AKTUELLT
2020-01-22
Poddavsnitt om rysk litteratur!

Hör ett samtal om rysk litteratur i Sverige med förläggaren Gunnar Nirstedt och översättarna Nils Håkanson och Mikael Nydahl. Klicka här för att lyssna!

2019-12-16
Jubileumsnummer del 2 av Med andra ord ute nu!
Läs mer och beställ här:
 
2019-12-09
Nytt samtal i podden!

Hör ett samtal om den synliga översättaren med Jonas Brun, Stewe Claeson, Jens Ahlberg, Thomas Anderson och Jenny Tunedal. Klicka här för att lyssna.