SÖK ÖVERSÄTTARE
Fritext
Översätter från
till


MAO nr 107, juni 2021

 

 

I detta nummer

 

MAO går all-in bibelöversättning 

 

Ska översättaren ta Bibeln till kyrkan eller kyrkan till Bibeln?

 

Bibeln och performativitet: Hur man skapar en välsignelse som funkar

 

Att översätta det heliga: Kollektivism, kompromiss, konflikt 

 

Bibel 2000 från verkstadsgolvet

 

Bibeln i kroppen och inte i bokstaven: musikalitet, stil och främmandegöring

 

Medverkande bibel- och stilexperter: Martin Buber, Richard Pleijel, Joachim Retzlaff, Gun-Britt Sundström, Michael Winninge 

 

Reportage av Maria Zennström om Belarus  

 

Anna Petronella Foultier sågar sågningarna: En blick på senaste tidens översättningskritik

 

MAO:s egen översättningskritiker John Swedenmark ger sig i kast med Pier Paolo Pasolinis lyrik, i översättning av Håkan Sandell och Nina M. Olsson

 

För dig som inte fått nog: 

 

Nytt avsnitt av Rum för översättning-podden om bibelöversättning. Viveka Heyman har beskrivits som ”den sannolikt mest polemiska bibelöversättaren”. Henrik Gundenäs samtalar med översättaren Alva Dahl och teologen Richard Pleijel, om Bibeln och andra texter utifrån Heymans radikala översättningsprinciper. Samtalet spelades in på Bokmässan 2020. Gå in på din mobilapp eller soundcloud, sök på Rum för översättning.

 

Läs numrets ledare här.

 

 

Antal

I MAO nr 107


"Den gudomliga verkligheten kommunicerades då, och kommuniceras nu, ge­nom ett filter. Det filtret heter översättning. Den gudomliga verkligheten, sådan gudstjänstbesö­karen möter den i formuleringarna och läsning­arna ur den Heliga Skrift, är medierad."


"Frågan är om vi inte här har att göra med två separata problem. Å ena sidan: hur ska man över­sätta en formulering på bibelhebreiska så att såväl ordval som verbform på målspråket uttrycker un­gefär samma sak som källspråket? Å andra sidan: vad är välsignelsen, som ett slags religiös speech act, tänkt att förmedla och åstadkomma inom ramen för en gudstjänst i en specifik tradition? Uppen­barligen har ett visst modus (konjunktiven) kom­mit att förknippas med ett särskilt slags bedjan­de språk, ett särskilt religiöst språk."

 

Ur Richard Pleijels essä

"Att översätta en välsignelse"